Украина Програма підтримки і розвитку читання в Україні: Що потрібно зробити?

2014-08-28 12:46 4774

Про це під час виступу на Міжвідомчій комісії уряду розповіла президент «Форуму видавців» Олександра Коваль

Під час конференції «Державна політика книжкової сфери: новий шанс для України» було визначено наступні цілі популяризації читання:

·       Особистісний розвиток мешканців України

·       Краща соціальна адаптованість

·       Забезпечення  конкурентоздатності на глобальному ринку праці

·       Стимулювання платоспроможного попиту

·       Зміни споживчих пріоритетів мешканців України

·       Розвиток національної безпеки

·       Розвиток української мови та мов національних меншин

·       Інтегрованість у світовий культурний простір

Експерти-учасники конференції – представники органів влади, письменники, видавці, книгорозповсюджувачі, бібліотекарі, перекладачі, журналісти, критики, літературознавці, культурні менеджери, громадські діячі, освітяни та науковці,  на основі власного та світового досвіду підтримки читання сформували першочергові заходи в окремих сферах та визначили способи їх популяризації.

Порядок заходів у переліку – довільний, пріоритетність кожного з них буде визначена у ході  розробки реалізації Програми

 

Бібліотеки

Мета: Модернізація, перетворення їх на інформаційно-дозвіллєві суспільні центри

Для цього потрібно:

·        Постійно оновлювати бібліотечні фонди

·        Забезпечити бібліотеки комп’ютерами та безкоштовним інтернетом

·        Створити єдиний бібліотечний каталог

·        Оптимізувати бібліотечну систему

·        Провести капітальний ремонт будівель, збудувати нові приміщення

·        Передати бюджетні кошти на закупівлю книжок бібліотекам. Спростити систему закупівлі: зловживання будуть меншими, закупівлі – прозорими за умови введення єдиної системи каталогування.

·        Підвищити компетентність бібліотечних кадрів та ефективність роботи бібліотекаря: підвищити зарплату і створити конкурс на ці посади

 

Система освіти

Мета: збільшення читацької компетентності школярів та вчителів, підготовка кваліфікованих кадрів

·        Взяти у 2015 році  участь у міжнародному дослідженні читацької компетентності PISA, робити це регулярно.

·        Запровадити тестування читацької компетентності для учнів 3, 6, 9 класів

·        Провести аналіз  результатів тестування і вносити відповідні  зміни  до шкільної програми і методики навчання

·        Запровадити в школах посаду методиста з читання

·        Запровадити  щоденні уроки читання вголос для дітей молодшого шкільного віку

·        Проводити конкурси читання серед учнів

·        Змінити роль і наповнення шкільних бібліотек, перетворити їх на шкільні центри спілкування та дозвілля

 

Книжковий ринок

Мета: збільшення кількості, якості і доступності книжок

·        Продовжити  дію пільг з ПДВ та податку на прибуток

·        Запровадити  на конкурсній основі пільгове кредитування соціально-необхідних  ринкових  виданьз компенсацією відсотків державним банкам.  Подання на наступний конкурс буде можливим  лише після  звітування. Така  підтримка буде ефективнішою, ніж  надання повного фінансування на видавничі проекти.

·        Дофінансовувати збиткові соціально-важливі видання, наприклад, академічні зібрання української класики, переклади давніх філософів тощо.

·        Встановити для видавців та книготорговельних структур, які користуються пільгами, обов’язкове  ведення повної податкової звітності,  відкриття повної  річної фінансової звітності задля визначення ефективності використання  бюджетних коштів.

·        Встановити квоти на наявність української книги в книгарнях та інших місцях роздрібної книжкової торгівлі

·        Надати приміщення для книгарень в усіх адміністративних одиницях міського типу згідно з встановленими соціальними стандартами, визначити пільгові орендні ставки

·        Створити і впровадити систему антипіратських заходів, що  дозволить видавцям збільшити свої надходження за рахунок електронних книжок  на 20-40%

·        Створити Програму державних, регіональних та муніципальних  грантів та стипендій для авторів

·        Створити Програму підвищення кваліфікації кадрів видавничих та книготорговельних компаній, надавати їм консультативну допомогу

   

   Міжнародна діяльність

·        Створити  Програму підтримки перекладів української літератури іншими мовами

·        Підтримувати участь українських видавництв у міжнародних книжкових ярмарках

·        Підтримувати  участь українських авторів у міжнародних літературних фестивалях

·        Брати участь  в міжнародних проектах  підтримки та розвитку  читання, здійснення перекладів, модернізації бібліотек та ін.

·        Постійно вивчати іноземний досвід та впроваджувати його найкращі досягнення

·        Стати членом міжнародних організацій IPA, ILA, IRAта ін., сплачувати членські внески, брати участь в конференціях та конгресах, використовувати можливості, які надає це членство

 

Інформування та промоція  Програми підтримки і розвитку читання в Україні

Співпраця зі ЗМІ та рекламними компаніями

·          Встановити обсяги інформаційної та рекламної підтримки Програми ЗМІ та рекламними компаніями всіх видів власності. Це має стати предметом суспільного договору з регулюванням стосунків через надання ліцензій або реєстраційних свідоцтв

·          Встановити  обов’язковий для всіх ЗМІ обсяг публікацій чи час мовлення, присвячений літературі та читанню  аж до періоду, поки не будуть досягнуті необхідні  соціальні показники

·          Встановити обов’язковий відсоток соціальної реклами, що стосується книг, читання та їх популяризації засобами зовнішньої реклами

Проведення  міжнародних, національних, регіональних і місцевих заходів для учасників усіх вікових категорій: 

·          книжкових ярмарків

·          літературних фестивалів

·          зустрічей з авторами

·          бібліотечних та дослідницьких конференцій

·           літературних  конкурсів та премій

·           читацьких конкурсів

Співпраця з іншими середовищами

·          Видавництвами

·          Фондами

·          Громадськими організаціями

·          Бізнесовими структурами

·          Міжнародними партнерами

·          Органами місцевого самоврядування

Програма чи її частини можуть впроваджуватися спочатку в окремих регіонах для апробації.

У процесі реалізації заходів Програми підтримки та розвитку читання в Україні аудит та аналіз статистичних даних є одним з базових завдань. Без цього не вдасться якнайкраще дослідити ситуацію у цій сфері та досягнути потрібних результатів. Наразі в Україні не проведено значної частини необхідних аудитів, а ті, які існують, не завжди відображають реальну статистику книговидання та читання в Україні. Внизу пропонуємо таблицю існуючих показників, які стосуються книговидання та читання в Україні та їх порівняння з показниками Польщі

Показники

Україна

Польща

1

Кількість фактично діючих видавництв

600*

2500

2

Кількість виданих назв книжок за рік

26000

27060

3

Підручники і посібники для СШ

54%

32%

4

Академічна і професійна література

3%

36%

5

Переклади

3%

24%

6

Обсяг продажу книжок за рік

250 млн. EUR*

639 млн. EUR

7

Імпорт

70%*

8%

8

e-book

100 тис. EUR*

12 млн. EUR

9

Кількість книгарень

300*

1500

10

Кількість бібліотек

18000

8300

11

Кількість відвідувань за рік

124 млн.

110 млн.

12

Бібліотечні фонди

265 млн.пр.

234 млн. пр.

14

Фінансування на поповнення фондів 2012 р

2 млн. EUR*

18 млн. EUR

15

Книговидача

372 млн. пр.

140 млн. пр.

16

 Поповнення фондів на 100 мешканців

4 прим.

11 прим.

17

Кількість прочитаних книг у рік per capita, прим.

4,3 прим.

8 прим.

 

*Експертні дані.

 

 

Першим кроком у створенні Програми  має бути аудит:

Аудит книжкового  ринку

Кількість виданих книжок, percapita, прим.

Продаж книжок, всього прим.

Продаж книжок всього, грн

Вітчизняні/імпорт, %

Кількість стаціонарних книгарень на 100 тис. мешканців

Кількість інших місць роздрібного продажу на 100 тис. мешканців

Кількість куплених книжок на душу населення

Частка сукупного доходу домогосподарства, витраченого на книжки

           

Аудит системи публічних бібліотек

Кількість бібліотек і філій, всього

Кількість бібліотек на 10 тисяч мешканців

Бібліотечні фонди, млн. прим.

В т. ч. зношеної і застарілої  літератури

Поповнення фондів, примірників на 100 мешканців

Потребують нового приміщення або капітального ремонту

Потребують модернізації (комп’ютери та ін. техніка, швидкий інтернет, нові меблі)

Потребують  оновлення кадрів або підвищення їх кваліфікації

 

Аудит шкільних бібліотек

Кількість шкіл

Кількість шкільних бібліотек

Фонди шкільних бібліотек, млн. прим.

В т.ч. художня та довідкова література

Відсоток зношених і застарілих фондів

В т.ч. художня та довідкова література

Потребуть нового приміщення або капітального ремонту

Потребують модернізації (комп’ютери та ін. техніка , швидкий інтернет, нові меблі)

Потребують  оновлення кадрів або підвищення їх кваліфікації

 

Аудит університетських бібліотек

Кількість університетів

Кількість  університетських бібліотек

Кількість студентів

Бібліотечні фонди, млн.прим.

Відсоток зношених і застарілих фондів

 

Аудит навчальних програм фахівців, які впроваджуватимуть Програму підтримки і розвитку читання

Кількість місць на  бібліотечні та педагогічні спеціальності

Кількість випускників на рік

Кількість випускників, які влаштовуються за спеціальністю після закінчення

Кількість випускників, які працюють за спеціальністю через 3, 5, 10 років

 

Аудит висвітлення книжкової тематики в ЗМІ

Кількість ЗМІ, які мають постійну рубрику, присвячену читанню і книжкам

Кількість публікацій та їх обсяг

Кількість годин мовлення

 

Аудит читацького попиту і преференцій

Комплексне дослідження читання  для виявлення регіональних, вікових та інших особливостей. Проведення дослідження доручити Інститутові соціології АПН, з залученням кафедр соціології університетів усіх регіонів

Щорічне повторення і аналіз

Проведення міжнародного дослідження читацької компетентності школярів PISA

 

Аудит бюджетного  та іншого фінансування

Аудит використання коштів, виділених на видання і закупівлю книжок за різними  програмами держбюджету і бюджетів місцевого самоврядування, а також  з інших джерел

Аналіз ефективності використання цих коштів

Аналіз проблем ефективного використання бюджетних коштів

Розробка рекомендацій підвищення ефективності використання бюджетних коштів

Вивчення можливості залучення інших, крім бюджетних, джерел фінансування

         

Вивчення  і використання іноземного досвіду, співпраця

·        Аналіз програм розвитку читання в  економічно розвинутих країнах

·        Аналіз іноземних джерел фінансування  впровадження Програми  чи її елементів в Україні

 

Досі в Україні проводилися  заходи з підтримки та розвитку читання, але  реалізовувались  вони несистематично, нескоординовано,  у кожній сфері окремо і без орієнтування на загальний результат.

Важливість Програми – об’єднати зусилля представників всіх сфер, сприяти взаємодії задля досягнення потрібних результатів. Для ефективної розробки і впровадження Програми підтримки і розвитку читання необхідно:

Визнати цей напрям одним з головних пріоритетів гуманітарної політики держави на наступні 10-20 років.

Для координації між різними  системами чи середовищами, розробки  загальної стратегії та міжвідомчих заходів,  моніторингу проміжних результатів, контактів з іноземними партнерами потрібно створити єдину інституцію, яка буде відповідальною за політику у сфері розвитку читання в Україні – Інститут Книжки.

Еще по теме

Еще новости в разделе "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм