Политика Власть тянет небоеспособную Украину в военный альянс (законопроект)

2014-03-05 14:07 2250

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о курсе Украины на вступление в НАТО. Законопроект идет под №4354, его авторы Александр Чорноволенко, Валентин Королюк и Борис Тарасюк.

Документ вносит поправки в закон «Об основах национальной безопасности». В частности, он предлагает дополнить статью 6 этого закона, где речь идет о национальных приоритетах Украины, упоминание об интеграции «в евроатлантическое пространство». В статью 8, где перечислены основные направления государственной политики в области безопасности, вслед за словами «обретение членства в Европейском Союзе» предлагается вписать «и Организации Североатлантического договора».

«Эта инициатива и дальше будет вести к напряженности. Сегодня мы на грани распада. И подобные инициативы могут просто поставить точку. Украина может расколоться. Люди просто придут с оружием, и буду выносить верховную власть», - сказал народный депутат Вадим Колесниченко.

Проект

вноситься народними депутатами України

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення і гарантування національної безпеки України)

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України “Про основи національної безпеки України” (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 39, ст.351; 2010 р., № 40, ст.527; 2013, № 14, ст.89; 2013, № 38, ст.499):

1) абзац одинадцятий статті 6 після слів “інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір” доповнити словами “та в євроатлантичний безпековий простір”;

2) абзац п’ятий частини другої статті 8 після слів “набуття членства у Європейському Союзі” доповнити словами “та Організації Північноатлантичного договору”.

2. У статті 11 Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 40, ст. 527):

1) у частині першій слово “позаблокова” вилучити;

2) абзац восьмий частини другої викласти в такій редакції:

“набуття членства України в Організації Північноатлантичного договору та участь у створенні європейської системи колективної безпеки;”.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України                                                                                                                       О.ТУРЧИНОВ

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до Проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення і гарантування національної безпеки України)»

1.    Обґрунтування  необхідності прийняття проекту

Забезпечення і гарантування національної безпеки України вимагає від Української держави негайних і ефективних дій.

Проголошення України в 2010 році «позаблоковою» державою не призвело до посилення безпеки України, а навпаки – знизило обороноздатність і рівень національної безпеки України.

Єдиною ефективною організацією, яка здатна забезпечити колективну безпеку в євроатлантичному просторі залишається Організація Північноатлантичного договору (НАТО). Починаючи з вступу України до Ради північноатлантичного співробітництва у 1991 році, наша держава послідовно розвивала відносини з НАТО, як один із стратегічних партнерів.

У квітні 2005 року у Вільнюсі на засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні керівників зовнішньополітичних відомств відбулося запрошення України до Інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань членства та відповідних реформ.

У квітні 2008 року на Саміті НАТО у Бухаресті у Заключному комюніке якого було зафіксовано рішення глав держав та урядів країн Альянсу про те, що „ці країни (Україна та Грузія) стануть членами НАТО”.

Враховуючи загрози національній безпеці та обороні України, виникає практична необхідність у внесенні змін до деяких законів України щодо визначення курсу на євроатлантичну інтеграцію та приєднання України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

       2.          Загальна характеристика і основні положення проекту

Проектом Закону передбачається внесення змін до Закону України «Про основи національної безпеки України» та Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, відповідно до яких на законодавчому рівні закріплюється євроатлантична інтеграція та вступ до Організації Північноатлантичного договору, як стратегія зовнішньої політики України.

3.    Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у даній сфері є Конституція України, Закон України “Про основи національної безпеки України”, Закон України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”.

4.          Прогноз соціально-економічних, політичних та інших наслідків прийняття Закону.

Прийняття Закону призведе до активізації співробітництва між Україною і Організацією Північноатлантичного договору та сприятиме посиленню національної безпеки України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту закону не потребує додаткових видатків державного бюджету.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Политика"

Мы в телеграм