Детали Депутати черкаської міської ради підтримують ініціативи Українського президента щодо відходу від централізованої моделі управління в державі та заключення угод про передачу повноважень на місця

2016-07-06 14:12

Черкаська міська рада заявила про підтримку ініціатив Президента України Петра Порошенко та поданого ним проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України" в рамках Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020".

Депутати обласного центру особливо наголосили на тому, що однією з головніших цілей цієї Стратегії визначено «відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація у повній мірі положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування».

Народні обранці Черкас вважають дуже доречним те, що Президент наполягає, щоб розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів здійснювалося за принципом субсидіарності, що відповідає Європейській хартії місцевого самоврядування. Так, відповідно до статті 4 Хартії органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу. Публічні повноваження, як правило, здійснюються переважно тими органами публічної влади, які мають найтісніший контакт з громадянином.

Наділяючи тими чи іншими повноваженнями інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер завдання, а також вимоги досягнення ефективності та економії. На підставі пропозицій Президента Черкаська міська рада 24 червня 2016 року прийняла рішення про направлення спеціального звернення до Кабінету Міністрів України, у якому, зокрема, підтримана позицію Президента, що адміністративно-територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. Також в рамках пропозицій Президента черкаські міські депутати підтримали його ініціативу переходу до договірних відносин між Урядом, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в контексті розмежування повноважень та реформування місцевого самоврядування. Вони заявили, що, з їх точки зору, корисним буде укладання між органами державної влади та місцевого самоврядування угоди про співпрацю в рамках розмежування повноважень.

Така Угода дозволить брати активнішу участь у формуванні бюджету, контролювати план по адміністративно-територіальній реформі. Черкаська міська рада, говориться у її заяві до Кабінету Міністрів України, переконана, що подібна модель забезпечить чіткий розподіл повноважень і сформує нову, динамічну і ефективну регіональну політику, а також дозволить вирішити глобальні питання, характерні для всіх областей і специфічні проблеми Черкаської області. Крім того, впровадження Угод забезпечать чіткий поділ повноважень, що дозволить реалізувати адміністративно-територіальну реформу і підвищити ефективність управління на місцях.

Для більш ефективної реалізації подібних угод, черкаські міські депутати запропонували Уряду за узгодженням із місцевими радами підготувати проекти змін до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, Бюджетного кодексу України, інших нормативно-правових актів щодо запровадження договірних відносин між Кабінетом Міністрів України, обласними державними адміністраціями та обласними радами.

Еще новости в разделе "Детали"