Украина Как изменят Конституцию Украины (ДОКУМЕНТ)

2014-06-25 12:11 3487

Завтра парламент рассмотрит проект изменений Основного закона, который внесет президент Порошенко. Проект уже обрел очертания. На заседании профильной парламентской спецкомиссии депутатам-"комиссарам" раздали загадочный документ под названием "Сравнительная таблица к проекту закона "О внесении изменений в Конституцию Украины"

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України»

 

Чинна редакція

Пропонована редакція

Альтернативні пропозиції  до пропонованої редакції

Розділ IV 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Розділ IV 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.

Стаття 75. Верховна Рада України (парламент) є найвищим представницьким органом Українського народу і єдиним органом законодавчої влади в Україні.

 

Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.

Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 

Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і перебуває у громадянстві України не менше останніх п'яти років.

Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, якому на день виборів виповнилося двадцять п’ять років, який має право голосу і перебуває в громадянстві України не менше п’яти років, що передують дню проведення виборів.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який на день виборів відбуває покарання у виді позбавлення волі за вчинення умисного особливо тяжкого злочину за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили.

 

Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України.

Виключено (перенесено останньою частиною статті 78)

 

Строк повноважень Верховної Ради України становить п’ять років

Строк повноважень Верховної Ради України становить п'ять років.

 

Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України.

Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України.

 

Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Центральною виборчою комісією у зв’язку із достроковим припиненням повноважень Верховної Ради України Президентом України у випадку, визначеному Конституцією України. Позачергові вибори до Верховної Ради України проводяться в період п’ятдесяти днів з дня опублікування указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Центральною виборчою комісією у зв’язку із достроковим припиненням повноважень Верховної Ради України Президентом України у випадку, визначеному Конституцією України. Позачергові вибори до Верховної Ради України проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.

Організація і порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.

 

Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.

Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.

 

Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

 

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.

Порядок виконання вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.

 

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності або набуття іншого громадянства, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України

 

Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України.

 

Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:

Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:

 

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.

 

Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".

Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".

 

Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.

Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.

 

Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата.

Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата.

 

Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги.

Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги і можуть бути достроково припинені виключно на підставах та у спосіб, які передбачені статтею 81 Конституції України.

 

Стаття 80. Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність.

Стаття 80. Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність.

 

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

 

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України затримані чи заарештовані до набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо них.

Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.

Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.

 

Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

Повноваження народного депутата України припиняються достроково в разі:

 

1) складення повноважень за його особистою заявою;

1) складення повноважень за його особистою заявою;

 

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення умисного злочину або пов’язаного з позбавленням чи обмеженням волі;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

 

4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

4) припинення громадянства України, набуття іншого громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

 

6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції;

 

 

7) його смерті.

6) його смерті.

 

Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради України - в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради України - в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

 

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини другої цієї статті, приймається Верховною Радою України, а у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї статті, - судом.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України приймається Верховною Радою України.

 

У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо народного депутата України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті народного депутата України - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

Визнання народного депутата України, який вступив на посаду у порядку визначеному статтею 79 Конституції України, таким, що не набув представницького мандата, інше позбавлення повноважень чи дострокове припинення повноважень з підстав, які не передбачені цією статтею Конституції України, не допускається.

 

У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення.

 

 

Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.

Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.

 

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу.

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання і складення присяги не менше як двома третинами народних депутатів від її конституційного складу.

 

Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.

Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного опублікування результатів виборів.

 

Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України.

Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України.

 

 

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та законом про Регламент Верховної Ради України.

 

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

 

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

 

У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.

У разі звернення Президента України до Верховної Ради України щодо наявності передбачених законом підстав для введення воєнного чи надзвичайного стану, Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання та розглядає питання про прийняття рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях.

 

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

 

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

У Верховній Раді України на основі узгодження політичних позицій формується парламентська коаліція, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

 

У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Парламентська коаліція у Верховній Раді України відповідно до Конституції України вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем'єр-міністра України, а також відповідно до Конституції України вносить пропозиції Прем'єр-міністру України щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України.

 

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.

У Верховній Раді України гарантується діяльність парламентської опозиції.

У Верховній Раді України гарантується діяльність парламентської опозиції. Для здійснення контрольних функцій парламентська опозиція бере участь у формуванні органів державної влади відповідно до  закону.

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем’єр-міністра України, а також відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України.

Організація і порядок діяльності парламентської коаліції та парламентської опозиції у Верховній Раді України встановлюються законом про Регламент Верховної Ради України.

Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності парламентської коаліції та парламентської опозиції у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та законом.

Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

 

 

Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією.

 

 

Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України.

Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України.

 

Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування.

Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування відкрито у спосіб, що унеможливлює голосування замість народного депутата України іншою особою.

 

Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.

 

 

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

 

1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції;

1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції;

 

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції;

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції;

 

3) прийняття законів;

3) прийняття законів;

 

4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

 

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

 

6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

 

7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;

7) припиняє достроково повноваження Президента України у випадках, передбачених цією Конституцією;

 

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

 

9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

9) введення за зверненням Президента України стану війни і укладення миру, прийняття рішення про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

 

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;

10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;

 

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

 

12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України;

12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України; призначення, вирішення питання про відставку за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, звільнення їх з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України;

12) призначення за поданням Президента України Прем'єр-міністра України, призначення за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України звільнення за поданням Прем’єр-міністра України або з власної ініціативи Верховної Ради України зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України;

12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України;

 

Варіант №1

12-1) призначення за поданням парламентської опозиції на посаду та звільнення з посади Голови Антикорупційного бюро України.

Варіант №2

12-1) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

 

 

12-2) призначення на посади та звільнення з посад за поданням Президента України Голови Антимонопольного комітету України, голів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції та закону;

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції та закону;

 

14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;

14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;

 

15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;

15) надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом України Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, Голови Державного бюро розслідувань; висловлення недовіри Голові Служби безпеки України, Голові Служби зовнішньої розвідки України, Голові Державного бюро розслідувань що має наслідком їх відставку з посади;

15) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України;

16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати;

16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати України;

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Еще новости в разделе "Украина"

Мы в телеграм

Мы в Google News